Diabolo

  • vhodná aktivita pro děti s motorickými obtížemi a s poruchami koncentrace pozornosti
  • optimální prostředek k rozvoji senzomotorické koordinace u všech věkových skupin, zvláště u dětí s ADHD, SPU
  • ideální pro venkovní použití
  • navazování mezilidských vztahů, komunikace a upevňování společenských vazeb
  • posílení sebevědomí a upevnění pocitu sounáležitosti

Diabolo je žonglérská pomůcka pocházející ze starověké Číny. Je složena ze dvou gumových, plastových či dřevěných polokoulí spojených nejčastěji kovovým středem. Ovládané je pomocí vodících hůlek spojených provázkem. Čím více je diabolo roztočené, tím lépe udržuje na provázku rovnováhu. Tato forma žonglování zažívá obrovský rozmach a je velmi populární zejména u mladých lidí. Naučit se roztáčet diabolo není příliš těžké, a proto se jedná o vhodnou aktivitu i pro děti.

Komentáře jsou uzavřeny.