O žonglování

 • volnočasová aktivita pro každého
 • prospívá ke zlepšení koordinace, prostorové orientace
 • zlepšuje nervosvalovou koordinaci, soustředění a rozvíjí spolupráci mezi mozkovými hemisférami

Pozitivní účinky:

 • rozvoj reakční rychlosti
 • jemné motoriky
 • koncentrace
 • nervosvalové koordinace
 • koordinace oko-ruka
 • fyzické zdatnosti
 • správné držení těla, balanční a rovnováhové schopnosti, prostorová orientace
 • nezanedbatelný je vliv v oblasti rytmických schopností

Žonglování je velice starou dovedností, která dodnes láká lidi, kteří si chtějí vyzkoušet svoji šikovnost, prostorovou orientaci, koordinaci pohybů a soustředění. A nejen to, má i řadu blahodárných účinků na organismus. Kromě zlepšení svalové koordinace je to i propojení pravé a levé mozkové hemisféry a zlepšení práce mozku ověřené moderními výzkumy.

Historie žonglování:

Historie žonglování sahá až do starého Egypta, do doby přibližně 2000 let před Kristem. V hrobce Beni-Hassana se na nástěnných malbách dochoval obraz několika postav žonglujících s míčky. Žonglováním se zabývali i staří Řekové a Římané; zvláště mezi Římany bylo toto umění vysoce ceněno. Druhou kolébkou žonglování je pak dálný východ – Čína. Potvrzené zmínky o žonglování s diabolem sahají do dynastie Chan (206 př. Kr.), kdy bylo pojmenováváno jako „kouen-gen“, což znamená „dutý bambus, který hvízdá“. (převzato z otevřené encyklopedie Wikipedia) .
I dnes se těší žonglování velké popularitě. Několikrát do roka se po celém světě konají žonglérské srazy a festivaly, vznikají žonglérské skupiny a divadla. Žonglování má již i svůj světový den.

Komentáře jsou uzavřeny.