Sticky

Jedná se o pomůcku skládající se ze dvou ovládacích hůlek a vlastního flowerstiku či devilsticku.

Flowerstick je hůlka, která má na koncích třásně a ty způsobují její zpomalení a tím i lepší ovladatelnost.

Oproti tomu Devilstick je hůlka, která se pouze od středu směrem ke koncům mírně rozšiřuje. Protože ji nic nezpomaluje, je daleko rychlejší a manipulace s ním i obtížnější. Devilstick se často používá i při ohňovém žonglování.

Komentáře jsou uzavřeny.